Com participar-hi
Com participar-hi

Com participar-hi

A Joves i Mobilitat, els joves participants poden donar la seva visió sobre la mobilitat mitjançant alguna de les tres modalitats del concurs: anuncis gràfics, vídeo per a Instagram i projectes de millora.

- ANUNCI GRÀFIC: Ha de contenir els elements següents: un missatge escrit clar i concís, amb tipografia clara i gran, una imatge (fotografia o il·lustració originals) que expressi la idea del missatge i la firma del cartell, formada pels logotips del concurs i dels seus organitzadors. 

- VÍDEO PER A INSTAGRAM: Els vídeos han de ser originals, amb una duració màxima de 40 segons. Han de contenir els logotips del concurs i dels seus organitzadors als crèdits finals.

- PROJECTE MILLORA DE SEGURETAT VIÀRIA: Hauran de ser propostes desenvolupades sobre algun projecte nou per a la millora de la seguretat viària, basades en el tema proposat o en un aspecte concret del tema. La presentació del projecte es podrà fer en PowerPoint, Keynote, Prezi, Word o vídeo, i haurà d’estar estructurat en títol, descripció general, justificació, objectius generals, objectius específics i mètode. Ha de contenir els logotips del concurs i dels seus organitzadors als crèdits finals  Algunes consideracions importants a tenir en compte:

- Els treballs poden estar escrits, retolats o locutats en català, castellà o anglès.

- Cal que els treballs que es presentin siguin de creació pròpia.

- No es permet l’ús explícit de marques comercials.

- En cap cas els treballs presentats poden incitar a afavorir situacions de risc o de temeritat, ni ser contraris a les normes de seguretat viària.

En el moment de crear els treballs, recomanem consultar els paràmetres assenyalats pels experts i els recursos específics de la temàtica d’enguany que es troben a l’apartat de Recursos pedagògics d’aquesta pàgina web.

 Els treballs presentats pels alumnes són avaluats per un jurat que els valora basant-se en la seva qualitat, la coherència amb el tema de treball i l’originalitat.