Què és?

Joves i Mobilitat és una iniciativa del RACC, que des del 1995 treballa per promoure una mobilitat cada cop més sostenible i segura a través de l’impuls de diferents programes educatius, adreçats a nens i joves.  

 Aquesta proposta pedagògica i lúdica va néixer el 2007 arran d’un estudi del RACC sobre els joves i l’accidentalitat, que en aquells moments era de més del 30%. Aquest any se’n va celebrar la primera edició, sota la denominació “Joves i Conducció”, i fins a l’actualitat són onze les edicions realitzades, que han comptat amb més de 15.000 participants.

 Arran d’aquell estudi va néixer el concurs Joves i Mobilitat, organitzat pel RACC amb la col·laboració del Servei Català del Trànsit, amb l’objectiu de promoure actituds i valors de mobilitat segura, sostenible i responsable entre els adolescents i joves de Catalunya.

 El concurs vol contribuir a afavorir la reflexió dels adolescents i joves entorn de la mobilitat entesa com un sistema social de convivència i responsabilitat, amb diversitat de modes i d’usos, basat en determinades actituds i valors, amb especial èmfasi en la seguretat viària.

 Aporta propostes didàctiques als mestres, professors i professionals de la seguretat viària, per generar un canvi en els més joves sobre els reptes de la mobilitat del segle XXI, com són la seguretat viària i la mobilitat sostenible

A qui s’adreça?

Als alumnes de secundària, batxillerat i cicles formatius de centres escolars i a nois i noies de 13 a 17 anys membres de casals de joves i centres de lleure de Catalunya.

Els participants han d’estar tutoritzats des de centres escolars, centres de lleure o casals de joves. Es poden inscriure de la mà dels seus tutors, de forma individual o formant part d’equips de fins a un màxim de quatre components.