Entrega de premis

Imatges de l'entrega de premis de la 10a edició de Joves i Mobilitat: