Inscripció
Inscripció

Inscripció

Els tutors dels participants han de registrar-se.

Cada participant, individual o en equip (fins a quatre participants), ha d’estar associat a un professor/tutor responsable, el qual  haurà de gestionar la inscripció dels seus alumnes registrant només el nom del grup i el total de participants per grup al web del concurs (www.jovesimobilitat.cat).

Els equips poden presentar els seus treballs del 10 de gener del 2019 al 30 d’abril del 2019.

No hi ha límit d'inscripció d'equips per professor/tutor o centre docent.