Projecte
Projecte

Projecte

El projecte educatiu Joves i Mobilitat és una iniciativa del RACC, qui des del 1995 treballa per promoure una mobilitat cada cop més sostenible i segura a través de l’impuls de diferents programes educatius, adreçats a nens i joves.  

Joves i Mobilitat és un projecte educatiu amb propostes didàctiques que permeten treballar amb els alumnes de Secundària, Batxillerat o Cicles formatius les temàtiques proposades al concurs Joves i Mobilitat, per tal de generar un canvi cultural en el més joves sobre els reptes de la mobilitat del segle XXI, com són la seguretat viària i la mobilitat sostenible.

L’objectiu d’aquest projecte educatiu és aportar propostes didàctiques als mestres, professors i professionals de la seguretat viària, orientades a informar i formar als joves per una mobilitat més responsable, segura i sostenible.