Proposta didàctica: Mobilitat i medi ambient
Proposta didàctica: Mobilitat i medi ambient

Proposta didàctica: Mobilitat i medi ambient

Descripció

A la proposta didàctica, s’identifiquen quin són els problemes mediambientals actuals que provoca la mobilitat, i quines són les actituds i hàbits que s’han de modificar per tal d’aconseguir una mobilitat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Destinataris

Nois i noies de 13 a 17 anys.

Objectius

  • Reflexionar sobre quins són els principals problemes de l’ús massificat dels vehicles privats.

  • Identificar quins són els gasos que provoquen el canvi climàtic, i quina relació hi ha amb les emissions de CO2 provinents del transport.

  • Conèixer les emissions que provoquen la contaminació atmosfèrica i quina és la qualitat de l’aire de la ciutat de Barcelona.

  • Plantejar mesures i accions per canviar els patrons de mobilitat vigents, a fi de fer-los més sostenibles.

  • Cercar els avantatges i desavantatges dels combustibles alternatius.

  • Realitzar un estudi sobre quantes emissions de CO2 generen els desplaçaments diaris de tots els integrants de la classe.

  • Conèixer què és l’Acord de Paris i els seus objectius principals.

  • Crear un decàleg sobre mobilitat sostenible.


Continguts

Els problemes de la massificació dels vehicles privats.

El canvi climàtic, l’efecte hivernacle i les emissions de CO2.

La contaminació atmosfèrica.

Els gasos i partícules que afecten la qualitat de l’aire.

La qualitat de l’aire a Barcelona.

Patrons per una mobilitat més sostenible.

Avantatges i desavantatges dels combustibles alternatius.

Les emissions de CO2 que generen els desplaçaments diaris.

L’Acord de Paris.

El decàleg de la mobilitat sostenible.

Desenvolupament:

Activitats d’introducció:

Les activitats d’introducció, estan plantejades per fer una aproximació a les afectacions que provoca la mobilitat actual al medi ambient i a les persones. En les activitats, els participants coneixen les conseqüències de l’ús poc racional del vehicle privat, les emissions de CO2 i el canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica.

Activitats de desenvolupament:

Les activitats de desenvolupament, estan plantejades per fer una reflexió sobre quines actituds poden modificar els joves i la ciutadania en general per tal d’aconseguir una mobilitat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Activitats d’ampliació:

Les activitats d’ampliació, estan plantejades per aprofundir sobre aspectes de medi ambient d’actualitat com és l’Acord de París, i com poder crear un decàleg de mobilitat sostenible.